Wednesday, October 18, 2006

पुजा र प्रेम

"म पुजा गर्छु किनकि म भगवानलाई प्रेम गर्छु"
यसमा निकै ठुलो बहस हुन सक्छ
तर
-
मेरो कुरा तेत्ति नै हो।

1 comment:

Anonymous said...

I like ur poem. Mero comment teti nae ho!!!
Thanks
Umesh